HVORDAN VIRKER SOLLYSET PÅ HUDENS D-VITAMIN (D3) PRODUKSJON OM VINTEREN?

image-vitamin-d

Sollyset er vår største D-vitaminkilde (80-90%)1. I Norge står solen lavt på himmelen fra september til og med april. Dermed når ikke de viktige UVB-strålene huden vår og vi produsere ikke D-vitamin.1,2

Solen må stå minst 30 grader på himmelen for at UVB-strålene når jordoverflaten slik at det dannes vitamin D1,2. 2 I Norge vil da Oslo med 60°N ha ca 6 måneder med vinter og Tromsø med 69°N ha 8 måneder med vinter2.

SOLLYSET – SOLEN SENDER UT ULTRAFIOLETTE STÅLER

Sollyset består ikke bare av det lyset vi ser med det blotte øyet. Solen sender også ut både ultrafiolette stråler (UVA og UVB) og infrarødt lys.1,2Det er UVB strålene fra solen som gjør det mulig for kroppen å produsere D-vitamin via huden vår.1,2 UVB-strålene rekker kun til det øverste laget i huden/epidermis mens UVA-strålene trenger dypere ned og rekker hudlaget/Dermis1.

Hvor mye D-vitamin som produserer ved eksponering varierer. Både sesong, breddegrad, tid på dagen, hudens pigmentering, alder og bruk av solfaktor er faktorer som påvirker D-vitaminproduksjonen.1 En 70 åring som er utsatt for den samme mengden av sollys som en 20 åring, danner omtrent 25% av vitaminet (D3) som den på 20 år1.

GOD KILDER TIL D-VITAMINER I PERIODER MED LITE SOL

I store deler av året gir ikke solen tilstrekkelig med UVB-stråler som gjør det mulig å produsere vitamin D3 til huden. Tran er for mange et godt tilskudd av vitamin D. Noen får i seg en del vitamin D via kosten. I følge matvaretabellen gir for eksempel 100 gram kokt villaks 9,5µg og tilsvarende mengde kokt oppdrettslaks 11,9µg. Ved for lav konsentrasjon av S-25(OH)D kan Divisun® være et godt alternativ for å forebygge eller behandle D-vitaminmangel3,4.

Referanser

  1. Holick M.F. Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune disease, cancers, and cardiovascular disease. Am J Clin Nutr 2004; 80 (suppl): 1678S-88S
  2. O’Neill C.M., Kazantzidis A., Ryan M.A. et al. Seasonal Changes in Vitamin D-Effective UVB Availability in Europe and Associations with Population Serum, Nutrients 2016; 8, 533
  3. Matvaretabellen, gjelder fra 31.08.2018 (10.10.2019)
  4. Divisun 800 IE, SPC (01.03.2017) avsnitt 4.1.
  5. Divisun 2000 IE og 4000 IE, SPC (30.06.2016) avsnitt 4.1.