HVEM ER UTSATT FOR D-VITAMINMANGEL1,2?

Enkelte har økt risiko for D-vitaminmangel. Screening anbefales kun hos pasienter som har risiko for D-vitaminmangel1:

 • Osteoporose
 • Kronisk nyresykdom
 • GI-sykdom med malabsorbsjon
 • Leversvikt, hyperparatyreoidisme
 • Hypo- og hyperkalsemi
 • Neuromuskulære sykdommer (med øket risiko for fall og frakturer)
 • Eldre med falltendens eller fraktur
 • Overvektige (BMI > 30)
 • Granulomatøse sykdommer
 • Gravide fra Asia og Afrika.
 • Pasienter som bruker glukokortikoider, antiepileptika, antimykotika og antivirale legemidler mot HIV/AIDS
 • Hos pasienter med lite soleksponering, heldekkende bekledning, mørk hud
 • Familiemedlemmer til personer med mørk hud som har alvorlig vitamin D-mangel

FOREBYGG D-VITAMINMANGEL - UNNGÅ KONSEKVENSENE

Ubehandlet D-vitaminmangel og utilstrekkelig mengde vitamin D kan føre til osteomalasi, muskelsvakhet og en økende tendens til å falle, som følge av at kroppen svaier mer, samt sekundær hyperparatyreoidisme som kan føre til osteoporose1,2.

Vitamin D-mangel gir muskelsvekkelse og øker risiko for fall og osteoporotiske frakturer hos eldre6.

Epidemiologiske studier knytter mangel på vitamin D til blant annet autoimmune sykdommer, kardiovaskulær sykdom, depresjon, demens, infeksjonssykdommer og muskel og skjelettsykdommer7.

Referanser

 1. Nasjonal veileder i Endokrinologi, Elektrolytter og ernæring, Vitamin d-mangel, side 103, sist oppdatert 11.2018, 19.12.2016 (10.10.2019)
 2. Holick M.F. Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune disease, cancers, and cardiovascular disease. Am J Clin Nutr 2004; 80(suppl): 1678S-88S
 3. DeLuca HF. Overview of general physiologic features and functions of vitamin D. Am J Clin Nutr 2004; 80: 1689S-96S
 4. Bischoff-Ferrari HA, et al. Effect of Vitamin D on Falls. JAMA. 2004; 291:1999-2006
 5. Pfeifer M et al. Effects of a Short-Term Vitamin D and Calcium Supplementation on Body Sway and Secondary Hyperparathyroidism in Elderly Women J Bone Miner Res 2000;15(6):1113-18
 6. Norsk legemiddelhåndbok, L23.1.1.2 Vitamin D og analoger 20.02.2017, sist endret 03.10.2017
 7. Haines ST, Park SK. Vitamin D supplementation: What's known, what to do, and what's needed. Pharmaco therapy 2012; 32: 354–82.