SYKDOM I MAGE TARM

Cøliaki, irritabel tarmsyndrom, inflammatorisk tarmsykdom, og andre tilstander som påvirker opptaket i mage-tarmkanalen kan føre til D-vitaminmangel.1

D-VITAMINMANGEL VED ULCERØS KOLITT OG CROHNS - IBD

Prevalens av D-vitaminmangel ved IBD har vist alt fra 16%-95%. Det forekommer hyppigere ved Crohns sammenliknet med ulcerøs kolitt.

Faktorer som spiller inn er2:

  • Malabsorpsjon
  • Eksponering av sollys
  • Utilstrekkelig fysisk aktivitet
  • Redusert vitaminopptak via kosten
  • Røyking

IBD øker ved høyere breddegrader. Sykdomsdiagnosen er hyppigere i vinterhalvåret. Lite eksponering av sollys har vist å være en risikofaktor ved utvikling av IBD. IBD pasienter har økt risiko for osteopeni og osteoporose grunnet bruk av steroider.2

CØLIAKI

Nesten 60% av pasientene med cøliaki har D- vitaminmangel eller utilstrekkelig D-vitaminverdier i følge en studie.3

75% av voksne cøliakipasienter har lav bentetthet og 40% utviklet osteoporose i en anne publikasjon.4 Årsaken til at så mange nydiagnostiserte cøliakere har så store vitamin- eller mineralmangler er at skadene i tarmen reduserer evnen til å suge opp næringsstoffer fra kosten.4

Referanser

  1. Holick MF. Vitamin D Deficiency. N Engl J Med 2007: 357: 266-81
  2. Frigstad S.O., Høivik M. et al. Vitamin D deficiency in inflammatory bowel disease: prevalence and predictors in a Norwegian outpatient population, Scandinavian Journal of Gastroenterology 2017: VOL. 52, NO. 1, 100–106
  3. Tavakkoli A, DiGiacomo D et al. Vitamin D Status and Concomitant Autoimmunity in Celiac Disease. J Clin Gastroenterol.2013: 47(6); 515–519.
  4. Lucendo AJ, García-Manzanares A. Bone mineral density in adult coeliac disease: an updated review. Rev Esp Enferm Dig. 2013: 105 (3); 154-62.