GAMERE – DE SOM SPILLER MYE DATASPILL

Det å være lite ute i solen på dagtid er en risikofaktor i seg selv. De som sitter mye inne foran f.eks. dataskjermen, er således en gruppe med risiko for å utvikle D-vitaminmangel.

GAMERE - UNGE SOM SPILLER MYE DATASPILL

Unge som spiller mye dataspill og andre som er mye på nett, eller av andre grunner sitter mye inne på dagtid, er i risikosonen for å utvikle en D-vitaminmangel.

80-90% av vitamin D fås fra solens UVB-stråler.1 Uten soleksponering er kosthold rikt på D-vitamin og eventuelt tilskudd av D-vitaminer viktig. Tilskudd bør tas hele året dersom man får minimalt med sollys om sommeren.2

Referanser

  1. Holick M.F. Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune disease, cancers, and cardiovascular disease. Am J Clin Nutr 2004; 80(suppl): 1678S-88S
  2. Vitamin D i Norge: Behov for tiltak for å sikre god vitamin D-status? IS-2772. Utgiftt av Nasjonalt råd for ernæring. November 2018