MØRKHUDEDE

Mørkhudede har mye melanin i huden, og er derfor godt beskyttet mot solens UVB-stråler. Mennesker med mørk hud trenger dermed mer sol for å produsere samme mengde D3 sammenliknet med de med lysere hud1.

MØRK HUD OG D VITAMIN

For mørkhudete er det motsatt av de med lys hud. Mørkhudete personer har mer melanin og blokkerer dermed mer effektivt UVB-strålene fra solen. De trenger dermed mer sol for å produsere samme mengde D3 som en med lysere hud.

Mange med mørkere hud har en økt risiko for å utvikle en D-vitaminmangel. For en med svært mørk hud, kan det ta opptil 6 ganger lengre tid, sammenliknet med en som er svært lys i huden, å produsere samme mengde D-vitamin1.

Innvandrere med mørk hud som kommer til Norge, hvor det generelt er lite sol, har større risiko for D-vitaminmangel.2,3 Blant ikke-vestlige innvandrergrupper ligger en stor andel under 25 nmol/l og nesten alle har nivåer under 50 nmol/l.3

Referanser

  1. Holick M.F. Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune disease, cancers, and cardiovascular disease. Am J Clin Nutr 2004; 80(suppl): 1678S-88S
  2. UiO Department of Physics. Why Skin Colours Differ. 15.03.2011 https://www.mn.uio.no/fysikk/english/research/news-and-events/news/2011/why-skin-colours-differ.html (10.10.2019)
  3. Vitamin D i Norge: Behov for tiltak for å sikre god vitamin D-status? IS-2772. Utgiftt av Nasjonalt råd for ernæring. November 2018