De som har hele kroppen tildekket ute i solen

De som av kulturelle eller religiøse grunner dekker hele eller store deler av kroppen er utsatt for å utvikle D-vitaminmangel.

Klær som blokkerer for solen

Klær blokkerer det meste av UVB strålene. De som av kulturelle eller religiøse grunner dekker hele eller store deler av kroppen er utsatt for å utvikle D-vitaminmangel.

80-90% av vitamin D fås fra solens UVB-stråler1. Uten soleksponering er et kosthold rikt på D-vitamin og eventuelt tilskudd av D-vitaminer viktig. Tilskudd bør tas hele året dersom man får minimalt med sollys om sommeren.2 Det anbefales screening av personer som går med heldekkende bekledning. 3

Referanser

  1. Holick M.F. Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune disease, cancers, and cardiovascular disease. Am J Clin Nutr 2004; 80(suppl): 1678S-88S
  2. Vitamin D i Norge: Behov for tiltak for å sikre god vitamin D-status? IS-2772. Utgitt av Nasjonalt råd for ernæring. November 2018
  3. Nasjonal veileder i Endokrinologi, Elektrolytter og ernæring, Vitamin d-mangel, side 103, sist oppdatert 11.2018,  19.12.2016 (28.05.2019)