BARN TRENGER TILSKUDD AV VITAMIN D

MORSMELK ER VIKTIG FOR BABYEN

"Morsmelk er den beste maten for spedbarnet, og barnet kan trygt få kun morsmelk de første seks månedene, med tilskudd av D-vitamin, dersom barn og mor trives med det.1

Morsmelk inneholder mange viktige næringsstoffer som er viktig for en sunn utvikling for et spedbarn. D-vitamin går i liten grad over i morsmelk.2 Derfor er det greit å amme selv om mor spiser 20 mikrogram (800 IE=internasjonale enheter) D-vitamin hver dag. I slike tilfeller trenger barnet 10 mikrogram tilskudd hver dag.

Morsmelk inneholder ikke nok vitamin D
Dersom den nyfødte fullammes, er det en høy risiko for at barnet får for lite D-vitamin i en viktig fase av oppbygningen av bl. a. skjelett og tenner. Morsmelken inneholder ikke nok vitamin D og det hjelper ikke at mor tar D-vitaminer.1,2

D-VITAMINTILSKUDD TIL BARN

D-vitamin bør gis fra barnet er 4 uker
Helsedirektoratet anbefaler D-vitamintilskudd til alle spedbarn fra barnet er fire uker gammelt, gjerne i form av tran.1 Anbefalingen gjelder også barn som får morsmelkerstatning. Det anbefales at alle barn får tilskudd i form av tran eller D-vitamindråper frem til fylte to år.

Mengden tran kan økes gradvis fra 2,5 ml til 5 ml per dag, i løpet av de første seks levemånedene. Fra seks måneders alder anbefales 10µg vitamin D, som f.eks. 5 ml tran per dag.3Eldre barn som ikke har fått mat som er beriket med vitamin D kan risikere å få D-vitaminmangel. Mange barn trenger tilskudd av D-vitamin i vinterhalvåret, og noen hele året, enten i form av mat som har tilskudd av D-vitamin, D-vitamin gjennom tran eller tilskudd.

I løpet av de første leveårene er mange foreldre ivrige med å gi barna D-vitamintilskudd, men kanskje er ikke oppfølgingen like god når barna blir eldre. Ser vi på resultatene fra ungdom i «Tromsøundersøkelsen», er det få som tar tran og hele 60% hadde D-vitaminmangel med serumnivåer under 50 nmol/l3, halvparten av jentene og 70 prosent av guttene. Én av seks ungdommer hadde serumnivåer under 25 nmol/l3. De ble ikke målt i perioden mai til august på grunn av skoleferie. Mange tenker at det er så langt  nord, 69°N i forhold til mange sørpå 60°N.3

Mange unge oppholder seg mye inne. En del spiller dataspill, snur døgnet litt i helger og ferier, og en del jobber mye med skole eller har fritidsaktiviteter som arrangeres innendørs. Nyere publikasjoner viser at ungdom er en risikogruppe for vitamin D-mangel.3 Det kan være grunn god nok til å måle de som har symptomer på D-vitaminmangel.

Referanser

  1. Helsedirektoratet, Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring, 06.03.2017 (10.10.2019)
  2. Hollis BW, Wagner CL et al. Maternal versus infant vitamin D supplementation during lactation: A randomized controlled trial. Pediatrics 2015; 136: 625–34.
  3. Vitamin D i Norge: Behov for tiltak for å sikre god vitamin D-status? IS-2772. Utgitt av Nasjonalt råd for ernæring. November 2018