DEN DAGLIGE DOSEN AV VITAMIN D

Ikke alle får den tilstrekkelige, daglige dosen av vitamin D fra sollys og kosthold1. For å forebygge eller behandle D-vitaminmangel hos voksne og unge kan Divisun® (kolekalsiferol, vitamin D3) være et alternativ 2,3.

Divisun 2000

DIVISUN® - D-VITAMIN TILGJENGELIG PÅ RESEPT

Divisun® kommer i 3 forskjellige styrker med vitamin D32,3:

 • 20 µg (800 IE)2
 • 50 µg (2000 IE)3
 • 100 µg (4000 IE)3

Divisun® tablettene er hvite til lysegule i fargen4,5. Det er 90 tabletter i pakken for alle tre styrker av Divisun® 6,7. 20µg er rund og 7mm i diameter, 50 µg er oval og 14 mm lang og 100µg er oval og 16mm lang med delestrek 4,5. De tre ulike styrkene gir en fleksibel dosering og kan tilpasses hver enkelt pasients behov med dosering én gang daglig8,9.

 • 50 µg (2000 IE) og 100 µg (4000 IE) er for behandling av D-vitaminmangel hos voksne og ungdom3. 100 µg tabletten har delestrek5.
 • 20 µg (800 IE) brukes til forebygging og behandling av D-vitaminmangel hos voksne og ungdom2. 20µg kan også brukes som supplement ved spesifikk osteoporosebehandling hos pasienter med risiko for D-vitaminmangel. Ved denne indikasjonen bør supplerende kalsium vurderes 2.

D-vitaminmangel defineres som serumnivåer av 25-hydroksykolekalsiferol (25(OH)D) < 25 nmol/l2,3.

Divisun® tablettene kan svelges hele eller knuses8,9. Tablettene kan tas med mat8,9. Dosen bør bestemmes av behandlende lege. Dosen skal justeres avhengig av ønskede serumnivåer av 25-hydroksykolekalsiferol (25(OH)D), sykdommens alvorlighetsgrad og pasientens respons på behandlingen8,9.

Dagsdosen bør ikke overskride 100µg8,9.

REFERANSEOMRÅDER11

<25 nmol/l Uttalt mangel
25-49 nmol/l Moderat til lett mangel
50-75 nmol/l Gråsone, trolig tilfredstillende nivå
76-125 nmol/l Godt nivå
126-225 nmol/l Høyt nivå. Kan forekomme naturlig uten tilskudd.
226-375 nmol/l Høyt nivå. Forekommer ikke naturlig uten tilskudd.
>375 nmol/ Fare for toksiske effekter
Doseringeksempel
 • Referanse: 12. Anders Skinningsrud, D-vitamin – konsentrasjonsmåling og substitusjonsbehandling, A-hus.no, nyhetsbrev nr. 9 september 2012.
 • Kontrollmåling anbefales etter cirka 3 måneder12
 • Enkelte kan ha behov for høyere dosering, som for eksempel overvektige12
 • Enkelte kan ha behov for høyere dosering, som for eksempel overvektige6,7
 • Halveringstiden for vitamin D3 er 3-4 uker11,12

Divisun inneholder hverken svin eller laktose13,14

Referanser

 1. Nasjonal veileder i Endokrinologi, Elektrolytter og ernæring, Vitamin d-mangel, side 102, sist oppdatert 11.2018, 19.12.2016 (10.10.2019)
 2. Divisun 800 IE, SPC (01.03.2017) avsnitt 4.1.
 3. Divisun 2000 IE og 4000 IE, SPC (30.06.2016) avsnitt 4.1.
 4. Divisun 800 IE, SPC (01.03.2017) avsnitt 3.
 5. Divisun 2000 IE og 4000 IE, SPC (30.06.2016) avsnitt 3.
 6. Divisun 800 IE, SPC (01.03.2017) avsnitt 6.5.
 7. Divisun 2000 IE og 4000 IE, SPC (30.06.2016) avsnitt 6.5.
 8. Divisun 800 IE, SPC (01.03.2017) avsnitt 4.2.
 9. Divisun 2000 IE og 4000 IE, SPC (30.06.2016) avsnitt 4.2.
 10. Nasjonal veileder i Endokrinologi, Elektrolytter og ernæring, Vitamin d-mangel, side 103, sist oppdatert 11.2018, 19.12.2016 (10.10.2019)
 11. Nasjonal Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi, tilpasset Akershus Universitetssykehus HF, versjon 2.0, siste oppdatert 01.02.2019 (10.10.2019)
 12. Anders Skinningsrud, D-vitamin – konsentrasjonsmåling og substitusjonsbehandling, A-hus.no, nyhetsbrev nr. 9 september 2012.
 13. Divisun 800 IE, SPC (01.03.2017) avsnitt 6.1.
 14. Divisun 2000 IE og 4000 IE, SPC (30.06.2016) avsnitt 6.1.