Ikke-diagnostisert D-vitaminmangel

D-vitaminmangel får stadig økende oppmerksomhet. Man har funnet at 80 % av europeiske kvinner med osteoporose eller osteopeni har utilstrekkelig mengde vitamin D. 32 % av disse kvinnene hadde D-vitaminmangel i henhold til en studie med 8.532 postmenopausale kvinner.

Utbredelse av D-vitaminmangel i Europa

 

Vitamin D-status i de fleste av den voksne norske befolkningen er tilstrekkelig. Imidlertid nivåer er utilstrekkelig i en relativt stor andel av befolkning, og det er en nedgang i vitamin D-status i slutten av vinteren, også i det sørlige Norge. Spesielt eldre sykehjemsbeboere og spesielt ikke-vestlige innvandrergrupper har høy risiko for vitamin D-mangel. Det er et behov for tiltak for å øke vitamin D-status, både i form av økt tilførsel av vitamin D til matvarer rettet mot befolkningen generelt, og vitamin D tilskudd til høyrisikogrupper. Overvåking av vitamin D-status er en viktig sak i utsatte grupper, men også i representative utvalg av den generelle befolkning.

Referanse: En norsk studie fra 2008. Vitamin D status in the Norwegian population Kristin Holvik, Leif Brunvand, Magritt Brustad and Haakon E. Meyer (http://www.dnva.no/geomed/solarpdf/Nr_17_Holvik_Meyer.pdf)

 

Hvem er utsatt for D-vitaminmangel?

Enkelte har økt risiko for D-vitaminmangel og D-vitaminstatus kan være nyttig:

 • Personer med begrenset sol på grunn av måneder med lite sol, de som er tildekket og andre som er mest inne i løpet av dagen
 • Person med redusert evne til å danne vitamin D på grunn av høy alder eller  mørkpigmentert hud 
 • Personer som bruker ulike legemidler som for eksempel anitepiletika, kortison, antimykotikum og HIV- legemiddel
 • Personer med malabsorpsjon som for eksempel cøliakere, Crohns pasienter og gastrisk bypass opererte.
 • Personer med kroniske nyre- eller leversvikt
 • Overvektige
 • Gravide i kombinasjon med andre risikofaktorer som nevnt ovenfor
 • Personer med høy PTH (parathyreoideahormon) og mistanke om hyokalsemi
 • Personer med behandling for D-vitaminmangel

 

Forebygg D-vitaminmangel - unngå konsekvensene

Ubehandlet D-vitaminmangel og utilstrekkelig mengde vitamin D kan føre til osteomalasi, muskelsvakhet og en tendens til å falle som følge av at kroppen svaier mer og sekundær hyperparatyreoidisme som kan føre til osteoporose 1-3

Vitamin D-mangel gir muskelsvekkelse og øker risiko for fall og osteoporotiske frakturer hos eldre4

Epidemiologiske studier knytter mangel på vitamin D til blant annet autoimmune sykdommer, kardiovaskulær sykdom, depresjon, demens, infeksjonssykdommer og muskel og skjelettsykdommer5

Referanser

 1. DeLuca HF. Am J Clin Nutr 2004;80:1689S-96S (http://ajcn.nutrition.org/content/80/6/1689S.full.pdf+html)
 2. Bischoff-Ferrari HA, et al. JAMA. 2004;291:1999-2006. (http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/198636)
 3. Pfeifer M et al. J Bone Miner Res 2000;15(6):1113-18 (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1359/jbmr.2000.15.6.1113/epdf)
 4. Legemiddelhåndboka (http://legemiddelhandboka.no/Legemidler/329746?expand=1)
 5. Haines ST, Park SK. Vitamin D supplementation: what's known, what to do, and what's needed. Pharmaco therapy 2012; 32: 354–82.