Hvorfor er vitamin D viktig?

Oppdagelsen av vitamin D og elimineringen av rakitt som et stort medisinsk problem må rangere som en av legevitenskapens store prestasjoner.1
Vitamin D (eller snarere den aktive formen; kalsitriol) spiller en sentral rolle i kalsium- homeostasen. Plasmakonsentrasjoner av kalsium opprettholdes på et meget konstant nivå. Dersom plasmanivået av kalsium og fosfat faller, blir benmineraliseringen utilstrekkelig. Dette fører til rakitt hos barn og osteomalasi hos voksne.

Kalsitriol virker ved å øke serumkonsentrasjoner av kalsium ved å:

  • indusere intestinal kalsiumabsorpsjon
  • mobilisere kalsium fra benvev 

To mekanismer spiller en rolle når det gjelder å øke kalsiumkonsentrasjoner i blodet, og da spesielt i fravær av tilstrekkelig intestinal kalsiumabsorpsjon. Kalsitriol stimulerer osteoblaster til å produsere reseptoraktivator nukleær faktor-κB ligand (RANKL). RANKL stimulerer deretter osteoklastgenesen og aktiverer hvilende osteoklaster for benresorpsjon2.

Derfor spiller vitamin D en viktig rolle ved å gjøre individer i stand til å mobilisere kalsium fra ben når det ikke finnes i kostholdet.
Både kalsitriol og paratyreoideahormon er imidlertid nødvendig for denne prosessen3.
Vitamin D er nødvendig gjennom hele livet, ikke bare for dannelse av ben og vedlikehold av normal muskelfunksjon. Det vitaminet har også en viktig rolle i flere andre fysiologiske systemer, og er livsviktig for vårt fysiske og mentale velvære.

Nåværende kunnskap indikerer at kalsitriol, som virker ved vitamin D-reseptoren, har innflytelse over svært mange gener som ikke er relatert til kalsiumregulering.Et av de viktigste funnene etter at de ble oppdaget, var at vitamin D-reseptorer ikke bare vises i målcellene av osteoblaster og distale nyretubuliceller, men også i biskjoldbruskkjertel, hud, placenta, hjerne, tykktarm, hypofyse og eggstokker4.
De siste 10 år har gitt en økende mengde kunnskap om virkningene av vitamin D som ikke har med skjelettet å gjøre. Hvordan vitamin D for eksempel er innblandet i immunforsvar og forebygging av kreft, er nå gjenstand for intens forskning.

1 (Steenbock H. The induction of growth promoting and calcifying properties in a ration by exposure to light. Science 1924;60:224 –5.) 
2. (Suda T, Ueno Y, Fujii K, Shinki T. Vitamin D and bone. J Cell Biochem 2002;88:259–66)
3. (Garabedian M, Holick MF, DeLuca HF, Boyle IT. Control of 25-hydroxycholecalciferol metabolism by the parathyroid glands.
Proc Natl Acad Sci USA 1972;69:1673– 6)
4 (DeLucaHF. Evolution of our understanding of vitamin D. Nutr Rev 2008;66:S73–S87)