Hvor mye vitamin D er nok?

Dessverre er det ikke fast etablert konsensus om optimale nivåer av 25-hydroksyvitamin D. Serumkonsentrasjon av 25 (OH) D er imidlertid den beste determinant av vitamin D-status og den mest følsomme testen på D-vitaminmangel. 

25 (OH) D> 30 nmol/L er tilstrekkelig til å forhindre alvorlig hypovitaminose D (og i de fleste tilfeller osteomalasi og rakitt) 1.
25 (OH) D> 75 nmol/L er nødvendig for optimal benhelse 2

På dette nivået har man sett følgende:

  • maksimal suppresjon av sirkulerende PTH (for å minimalisere benresorpsjon)
  • størst kalsiumabsorpsjon fra kostholdet
  • høyest benmineraltetthet


Med slike data kan man anse at et nivå av 25-hydroksyvitamin D på 25 til 75 nmol/L indikerer en relativ D-vitamininsuffisiens, og at et nivå på 75 nmol/L eller høyere kan anses å indikere at det er tilstrekkelig vitamin D i kroppen 2

De individuelle forskjellene i respons på oralt tilskudd er stort. Årsakene kan være nivå av 25 (OH) D i utgangspunktet, malabsorpsjon, økt utskillelseshastighet på grunn av hyperparatyreoidisme og visse medikamenter, etterlevelse og genetiske faktorer. Responsen er klart relatert til verdiene i utgangspunktet 3.  

Fedme har vært foreslått som en begrensende faktor siden vitamin D kan isoleres i fettvev.

Daglig dosering gir mer bærekraftige forbedringer av vitamin D-status enn store intermitterende doser (årlige eller kvartalsvise doser) 4.

For å få et tilstrekkelig nivå av vitamin D, kan enkelte pasienter ha behov for svært forskjellige doser.

 

1 (Zittermann A, et al. Putting cardiovascular disease and vitamin D insufficiency into perspective. Br J Nutr 2005;94:483–92.  Souberbielle JC, et al. Evaluating vitamin D status. Implications for preventing and managing osteoporosis and other chronic diseases. Joint Bone Spine 2006;73:249 –53. Wharton B, Bishop N. Rickets. Lancet 2003;362:1389–400.)
2 (Dawson-Hughes B, Heaney RP, Holick MF, Lips P, Meunier PJ, Vieth R. Estimates of optimal vitamin D status. Osteoporos Int 2005; 16:713– 6.)
3 . (Aloia JF, et al. Vitamin D intake to attain a desired serum 25-hydroxyvitamin D concentration. Am J Clin Nutr 2008,87,1952-8. Heaney RP, et al. Human serum 25-hydroxycholecalciferol response to extended oral dosing with cholecalciferol.
Am J Clin Nutr 2003, 77, 204-10. Viljakainen HT, Palssa A, Kärkkäinen M et al. How much vitamin D3 do the elderly need? J Am Coll Nutr 2006, 25, 429-35.)
4
(Sanders KM et al. JAMA 2010;303:1815-22 and Pekkarinen T et al. Eur J Endocrinol 2010;162:183-9).