Hva er forskjellen mellom Divisun og vitamin D-tilskudd?

Divisun er et registrert legemiddel og fikk markedsføringstillatelse fra European Medicines Agency (EMA) i 2012. 

Legemidler som er godkjent av EMA er evaluert i stor utstrekning når det gjelder effekt, sikkerhet og kvalitet. EMA vil også kontinuerlig overvåke disse aspektene ved registrerte legemidler når de er markedsført. 

Kosttilskudd som inneholder vitamin D, har ikke blitt evaluert av EMA. Kosttilskudd trenger ikke å være godkjent før introduksjon på markedet. 

Fremstillingsmetodene som brukes i produksjonen av kosttilskudd faller inn under næringsmiddellovgivningen og er forskjellige fra de gode fremstillingsmetodene (GMP) som brukes i produksjon av legemidler. Produsenter av godkjente legemidler gjennomgår kontinuerlig og grundig evaluering for å være i overensstemmelse med GMP. 

Kosttilskudd er ment å supplere naturlig kosthold og bør ikke brukes til behandling av mangelsykdommer.