Hva er de vanligste tegn og symptomer på D-vitaminmangel?

Alvorlig D-vitaminmangel vil føre til osteomalasi hos voksne og rakitt hos barn. D-vitaminmangel vil forårsake sekundær hyperparatyreoidisme som kan forverre eller forårsake osteoporose.

Et lavt nivå av vitamin D er også forbundet med dårligere muskelstyrke og svekket balanseevne (kroppen vil svaie mer) som i sin tur kan føre til en økende tendens til å falle hos noen pasienter.

Det er dokumentert at vitamin D3 (i kombinasjon med kalsiumtilskudd) vil kurere rakitt og osteomalasi. Det er også dokumentert at det kan redusere forekomsten av bruddskader, forbedre muskelfunksjon og balanse samt redusere risikoen for fall.