Den daglige dosen av vitamin D

Ikke alle får den tilstrekkelige, daglige dosen av vitamin D fra sollys og kosthold. For å forebygge eller behandle D-vitaminmangel hos voksne og unge kan Divisun® (kolekalsiferol, vitamin D3) være et alternativ. 

Divisun® - D-vitamin tilgjengelig på resept

Divisun® kommer i 3 forskjellige styrker med vitamin D3:

  • 800 IE (20 µg)
  • 2000 IE (50 µg)
  • 4000 IE (100 µg)  

En Divisun® tablett er 7millimeter (20µg) i diameter og er hvit til gul i fargen. Det er 90 tabletter i pakken for alle tre styrker av Divisun®. De tre ulike styrkene gir en fleksibel dosering og kan dekke de fleste pasienters behov med dosering én gang daglig1,2

  • 800 IE (20 µg) brukes til forebygging og behandling av D-vitaminmangel hos voksne og ungdommer. 800 IE kan også brukes som supplement ved spesifikk osteoporosebehandling hos pasienter med risiko for D- vitaminmangel. Ved denne indikasjonen bør supplerende kalsium vurderes1.  
  • 2000 IE (50 µg) og 4000 IE (100 µg) er for behandling av D-vitaminmangel hos voksne og ungdommer. 4000 IE tabletten har delestrek2.  

D-vitaminmangel defineres som serumnivåer av 25-hydroksykolekalsiferol (25(OH)D) < 25 nmol/l1,2.

Divisun® tablettene kan svelges hele eller knuses2. Tablettene kan tas med mat. Dosen bør bestemmes av behandlende lege. Dosen skal justeres avhengig av ønskede serumnivåer av 25-hydroksykolekalsiferol (25(OH)D), sykdommens alvorlighetsgrad og pasientens respons på behandlingen.

Dagsdosen bør ikke overskride 4000 IE (5 tabletter daglig).

Vanlig brukte påvisningsgrenser

nmol/L vitamin D status
< 12,5 Alvorlig D-vitaminmangel
< 25 D-vitaminmangel
25-50 Subopimalt nivå
50-75 Tilstrekkelig vitamin D
75-150 Optimalt D-vitaminnivå
  • Døgndosen bør ikke overskride: 4000 IE / 100 µg1,2,3
  • Kontrollmåling anbefales etter cirka 3 måneder
  • Enkelte kan ha behov for høyere dosering, som for eksempel overvektige6,7
  • Halveringstiden for vitamin D3 er 3-4 uker5

Last ned doseringsguide!

Divisun i felleskatalogen